Generelle vilkår for oranisasjoner

share//50 er en markedsføringstjeneste som sammen med annonsører gir tilbake til frivillige organisasjoner. 50% av markedsføringsinntekter distribuert gjennom appens varslingssytem tilfaller organisasjoner valgt av den individuelle bruker. Annonseprising kan variere noe i forhold til tidspunkt for utsendelse, annonsørens eksponeringsgrad. Tjenesten har til hensikt å støtte opp om sunne fritidsaktiviteter så vel som gode saker. Derav vårt motto; "We support your choice"

Organisasjoner registrert i det Norske frivillighetsregisteret er i utganspunktet kvalifisert. share//50 forbeholder seg retten til å vurdere individuell organisasjonsdeltagelse dersom øvrige vilkår for deltagelse ikke er tilfredstillende. Årsaker kan være, men er ikke begrenset til mistanke om diskriminerende holdninger, pengespill eller annen organisasjonsvirksomhet som virker støtende for vårt publikum, andre organisasjoner, annonsører, eller distribusjonsplattformene Google Play og App Store. En organisasjon som blir slettet i Frivillighetsregisteret mister retten til å delta i share//50 ordningen samt ytterligere opptjening fra den dato organisasjonen har blitt slettet.

Organisasjoner kan registrere seg ved å klikke her.

Organisasjoner kan melde seg ut av share//50 tjenesten når som helst ved å rette en e-post til post@share50.no.

share//50 kompenserer tilknyttede organisajoner over 3 terminer pr. år. 31. April, 31 August, 30 Desember. Dersom organisasjonens opptjente midler innen en termin er mindre enn kr 500 overføres disse til neste termins utbetaling. share//50 overfører utelukkende til kontonummer som samsvarer med organisasjonens opplysninger i frivillighetsregisteret. Opptjente midler som av ovennevnte grunner ikke er utbetalt etter 3 år fra registrering av organisasjon, blir overført til share//50 overskuddsfond øremerket veldedige formål.

Vi tror at alle parter er tjent med en sunn og åpen forretningskultur. Derfor vil alle organisasjoners tilførte midler gjennom tjenesten være offentlig via www.share50.no.

Det er i partenes interesse å fremme samarbeidet. share//50 tilbyr digitalt og fysisk markedsmateriell som organisasjonene kan benytte.